Ten sempre un xardolo a man
pra abatir a quen che sobra
e non remedes a cobra
nin te arrastres polo chan.

(Máis coraxe. Antonio Noriega Varela)

Outros


Estudos
2008. Campos Calvo-Sotelo, Javier: La música popular gallega en los años de la transición política (1975-1982): Reificaciones expresivas del paradigma identitario. Madrid, UCM. Tesis doctoral. [LINK]
2006. Brigadas Ferrolgrado: Cando me falan de España.... (Inclúe entrevista feita por Arantxa Estévez e publicada en 1996 en Cadernos A Nosa Terra). [PDF]
1991. Araguas, Vicente: Voces Ceibes. Vigo, Xerais. [PDF]
Cartas e postais
2000. Suso en Venezuela. Artigo de Xosé Neira Vilas na serie «Crónicas Galegas de América». [PDF]
1989. Carta de Xosé Neira Vilas a Suso Vaamonde. [PDF]
1972. Carta de Celso Emilio Ferreiro a Suso Vaamonde. [PDF]
1971 (setembro). Carta de Celso Emilio Ferreiro a Suso Vaamonde. [PDF]
1971 (xaneiro). Carta de Celso Emilio Ferreiro a Suso Vaamonde. [PDF]
1970. Carta de Celso Emilio Ferreiro a Suso Vaamonde. [PDF]
Cartaces
2010. Praia de Arealonga (Chapela). Homenaxe a Suso Vaamonde. [JPG]
2006. Ourense (Benposta). Homenaxe a Suso Vaamonde. [JPG]
2005. Vigo (A Revolta). Lembrança a Suso Vaamonde. [JPG]
2001. Salvaterra do Miño. Homenaxe a Suso Vaamonde. [JPG]
[1975-1979]. Caldas de Reis. Festival a beneficio do asilo de ancianos. [JPG]
[1975-1979]. Pontevedra. Unidade galega por un axuntamento noso (II). [JPG]
[1975-1979]. Pontevedra. Unidade galega por un axuntamento noso (I). [JPG]
Varios
1985. Publicación no B.O.E. do indulto a Suso Vaamonde. [PDF]
1982. Fallo do Tribunal Supremo ao recurso de apelación de Suso Vaamonde, referido no texto como Pedro Miguel (Fonte: CENDOJ). [PDF]
1978. Programa da primeira xira da cultura popular galega (Céltigos / Chorima). [PDF]
1977. Autorización de letras polo Ministerio de Información e Turismo. [PDF]
[1970-1974]. Conxunto de letras de Voces Ceibes. [PDF]
[1970-1974]. Programa da Nova canción galega. Ribadeo. [PDF]